Contact

Leger des Heils

Een website die helpt helpen

Vanuit zijn overtuiging wil het Leger des Heils met oplossingen komen voor de maatschappelijke noden van onze tijd, door mensen praktische hulp en perspectief te bieden. Het leger des Heils helpt mensen bij o.a. armoede, verslaving eenzaamheid.

Hulp zoeken bij het Leger de Heils kan een zoektocht zijn. Het Leger des Heils is op zoveel locaties actief en kent zoveel activiteiten dat het soms moeilijk om op de juiste plek terecht te komen.

Bekijk de website
Webaaplicatie Leger des Heils

Aanpak

Niet denken vanuit de organisatiestructuur maar vanuit de klant.

Het Leger des Heils kent dezelfde hiërarchische structuur als elk ander leger, waarbij alle onderdelen een zekere mate van autonomie hebben. Zo bestaat de organisatie uit een landelijk kerkgenootschap, regionale korpsen, maar ook uit een landelijke welzijns- en gezondheidsorganisatie die hun werk hebben onderverdeeld bij twaalf regionale werkeenheden. Zoals bijvoorbeeld het opvangen van van, en hulpverlening aan dak- en thuislozen in het algemeen, en mensen zonder hulp in het bijzonder.

Om te voorkomen dat de site opnieuw zou worden ingericht vanuit deze complexe organisatiestructuur is samen met alle verantwoordelijken gekozen voor een structuur waarbij vragen van de bezoeker centraal staan, en niet de organisatie.

Om iedereen te voorzien van de juiste informatie is er een site ontwikkeld waar de bezoekers op een soepele en effectieve manier informatie kunnen vergaren en makkelijk in contact kunnen komen met de organisatie.

Een goed voorbeeld hiervan is de inrichting van het hulpaanbod. In plaats van het volgen van de organisatiestructuur staat nu de vraag van de bezoeker centraal. Vanuit de vraag wordt de bezoeker geleid naar een landelijk of regionaal contactpunt.

Om dit te bewerkstelligen kent de site, naast een uitgebreide zoekfunctie, een doelgroep gerichte structuur. Hulpzoekers kunnen direct contact opemen. Verwijzers krijgen direct een overzicht te zien van de gebieden waarop het Leger des Heils hulp biedt. Mensen die willen helpen worden onder meer geleid naar pagina’s van fondsenwerving of kledinginzameling.

Resultaat

Onder het domein legerdesheils.nl valt uiteraard de corporate website, maar ondertussen ook meer dan 100 regionale en lokale afdelingen die informatie aan bezoekers verschaffen in hun directe omgeving.

Met de door Yuna ontwikkelde website en achterliggende beheeromgeving kunnen zowel de landelijke als regionale eenheden de site bewerken en onderling  informatie uitwisselen.

En dat allemaal met één website, met één gemeenschappelijke uitstraling, waarbij het voor de bezoeker niet uitmaakt waar hij/zij op we website binnenkomt, maar altijd direct uitkomt bij hetgeen voor hen belangrijk is.

Ben je nieuwsgierig geworden?

Heb je een vraag, een plan, of een probleem? Laten we het er eens over hebben!
Neem gerust contact met ons op voor een gesprek, een offerte of een kop koffie!

Bel: +31 (0)10 425 58 54 of maak gebruik van onderstaand formulier.