Contact

AJAX

AJAX is een afkorting voor Asynchronous Javascript And XML. Wat het in de praktijk betekent is dat een webpagina informatie kan ophalen en wegschrijven, zonder dat hiervoor een nieuwe pagina geladen hoeft te worden.

Een voorbeeld hiervan is een formulier waarin de gebruiker een land kan aanklikken. Nadat het land is gekozen, haalt de webpagina op de achtergrond alle bijbehorende provincies op, waaruit de gebruiker vervolgens een keuze kan maken. Dit alles gebeurt zonder dat de gebruiker een nieuwe pagina hoeft te laden.
Zoals gezegd wordt Javascript gebuikt om de beschreven functionaliteit te realiseren. Daarna wordt DHTML gebruikt om de informatie in de pagina te verwerken.

AJAX en DHTML vormen in sommige gevallen een goed alternatief voor Flash.