Contact

Community

Een groep gebruikers (in dit geval vaak op internet) die een gezamenlijke interesse heeft. Dit kan gaan over een hobby, zoals het spelen van spelletjes, of bijvoorbeeld het feit dat alle leden van de community in dezelfde buurt wonen.

Een community kan een zeer gesloten geheel zijn, waarbij men pas lid kan worden als aan bepaalde eisen wordt voldaan (bijvoorbeeld het wonen in een bepaald flatcomplex), of kan een heel open karakter hebben.

De eenvoudigste vorm van een community is een forum over een bepaald onderwerp. Naar verloop van tijd zullen een aantal mensen actief blijven in het publiceren van berichten. Anderen zullen steeds terugkeren om hierop te reageren en mee te discussieren.

Bij een verdergaande vorm van communities kan men precies zien wie op dat moment online is, en kan er bijvoorbeeld met elkaar ge-chat worden.

andere verschijningsvorm van communities zijn de social-bookmarking en social-networking websites.