Contact

CSS

Webpagina's worden met HTML structureel ingedeeld in kopteksten, paragrafen, lijsten etc.

Een browser heeft standaard een manier om die verschillende soortent content op het scherm te zetten.

Kopteksten zijn groot, zwart en in het lettertype Times, paragrafen zijn Times en zwart, maar dan kleiner,

lijsten worden altijd voorafgegaan door een zwart bolletje etc.

Door gebruik te maken van CSS (of StyleSheets) kunnen de standaardinstellingen van een browser overschreven worden door een eigen vormgeving.

De mogelijkheden van CSS of StyleSheets zijn zeer groot. Niet alleen kunnen de kleuren en lettertypes aangapast worden; er kan ook invloed uitgeoefend worden op de posititie van element, achtergrondafbeeldingen, gedrag bij muisbewingen, omkaderingen en nog tal van andere eigenschappen.

In de meeste moderne websites wordt CSS gebruikt om nagenoeg alles een plek en een vorm te geven.

Als in dergelijke websites de StyleSheets even worden uitgezet, blijft alleen een nette sobere weergave van alle content over.