Contact

Huisstijl

De visuele kenmerken die een bedrijf of instelling hanteert op alle gebruikte uitingen.

Deze kenmerken komen vaak tot uiting in een logo, gebruikte kleuren en lettertypes.

Het gebruik van een huisstijl kan beperkt zijn tot het gebruik op briefpapier en visitekaartjes of allesomvattend tot aan bedrijfswagens en neonreclames op gebouwen.

Het is belangrijk om een vaste stijl binnen een bedrijf te hanteren, om zo de herkenbaarheid te vegroten.

Het consequent gebruiken van een huisstijl kan ook op internet gedaan worden. Hierbij spreken we van een webhuisstijl.