Contact

Interactie

Alle handelingen die een persoon doet bij het gebruiken van een site of applicatie.

Dit kan zijn: het bewegen van de muis over een knop, het klikken op een link, het slepen van een item enzovoort.

Interactie kan ook verder gaan dan handelingen met de muis. Bij het intypen van een bericht is ook sprake van interactie, net als bij het gebruik van een webcam om met iemand anders te communiceren.

Bij alle vormen van interactie is het belangrijk dat de gebruiker snel, doeltreffend, zeker en intuïtief met de interface om kan gaan. Er moet altijd gestreefd worden naar een hoge mate van zgn. 'usability'.

Projecten die te maken hebben met Interactie

Een greep uit de door ons ontwikkelde projecten