Contact

Payment-provider

Het afhandelen van online-betalingen is geen eenvoudige opgave. De communicatie met creditcard-partijen en banken vergt zeer veel kennis en technische bouwstenen. Daarnaast worden zeer strenge eisen gesteld aan veiligheid. Niet ten onrechte overigens; het gaat immers om zeer gevoelige gegevens.

Een aantal partijen, zoals Ogone, hebben zich gespecialiseerd op het afhandelen van deze online betalingen.

Dit zijn zgn. payment-providers. Deze partijen bieden een service waarmee online betalingen eenvoudig(er) in een website geïmplementeerd kunnen worden. De daadwerkelijke transacties en communicatie met de banken en creditcardmaatschappijen worden door de payment-provider afgehandeld.