Contact

Splashpage

Soms wordt op de homepage van een website een zogenaamde splashpage gezet. Een dergelijke pagina kan een aantal doeleinden hebben.

Als de domeinnaam al actief is, maar de website is nog niet klaar om online gezet te worden, dan kan een zeer eenvoudige splashpage geplaatst worden met alvast beknopte informatie over de website, zoals contactgegevens en de mededeling dat de website binnenkort online gaat

Als een website bestaat uit meerdere duidelijk gescheiden onderdelen, zoals paticulier of zakelijk, dan kan ervoor gekozen worden om een bezoeker op een splashpage te laten kiezen uit het onderdeel dat men wil bezoeken.

Als laatste kan bij het gebruik van exotische technieken of ingrepen een splashpage gebruikt worden om de gebruiker daarop attent te maken.