Contact

Wireframe

Bij het ontwerpen van een website zal in een vroeg stadium gekeken worden naar de content die op de website getoond gaat worden. Niet alleen zal geïnventariseerd worden welke content getoond gaat worden, maar ook hoe belangrijk deze content is, en hoe deze content samenhangt.

Een hulpmiddel om deze bevindingen vast te leggen en te communiceren is een wireframe.

Een wireframe is een zeer schematisch overzicht van de website, waarbij de content in de vorm van blokken globaal op een bepaalde plek is gezet. Daarnaast is door middel van pijlen of letters de gewenste samenhang tussen de verschillende onderdelen aangegeven. Een wireframe kan uit meerdere pagina's bestaan, om zo de verschillende onderdelen van een website aan te duiden.

Yuna gebruikt een wireframe vaak als afsluiting van het eerste, structurele ontwerptraject, voordat met de vormgeving begonnen wordt.