Contact

Nieuwsbrief

Een bedrijf of instelling kan een periodieke nieuwsbrief versturen aan geïnteresseerden. Een dergelijke nieuwsbrief bevat meestal korte stukjes actualiteit waarop geklikt kan worden om op de betreffende website verder te lezen.

Nieuwsbrieven kunnen en masse verstuurd worden vanuit een online systeem. Een dergelijk systeem bevat vaak ook de mogelijkheid om lijsten van abonnees bij te houden of te importeren. De nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd.

De scheidingslijn tussen nieuwsbrieven en spam is vaak flinterdun. Als besloten wordt om periodiek mailings te gaan versturen is het belangrijk om alleen mails te versturen naar gebuikers die te kennen gegeven hebben dat de nieuwsbrief op prijs wordt gesteld.

Als een nieuwsbrief als een schot hagel op een anonieme lijst met adressen wordt afgevuurd, zal het doorgaans meer imagoschade opleveren dan nieuwe klanten of leden.