Contact

Open Source

Open Source software is software waarvan de bron-code door iedereen te bekijken en te wijzigen is.

Dit in tegenstelling tot veel commerciële software, zoals Windows of Photoshop.

De software mag over het algemeen gratis gekopieerd worden. Door dat iedereen vrij is om aanpassingen te doen, worden fouten in de software sneller opgespoord en zal de software sneller evolueren, omdat iedereen vrij is om handige toevoegingen te doen. Bij grote open source projecten worden deze toevoegingen en aanpassingen natuurlijk pas officieel aan een volgende versie toegevoegd, als gebleken is dat het ook goed werkt.

Een van de grootste open source projecten is het bekende Linux. Ook PHP is een open source project.

Voordelen van het gebruik van open source techniek zijn de lage kosten, en de open community waarin zeer veel kennis beschikbaar is.