Contact

Social Networks

Een social network is een online netwerk van individuen of groepen.

De leden van een sociaal netwerk vormen allemaal een knooppunt binnen het netwerk. Op basis van verschillende eigenschappen, zoals werkverleden of interessegebieden kunnen links gelegd worden tussen de knooppunten. Op deze manier ontstaat een community met een zeer ingewikkelde netwerkstructuur.

Voor leden van een social network is het vaak mogelijk om onderling informatie uit te wisselen, of nieuwe contacten op te doen.

Social networks kunnen een professionele insteek hebben (LinkedIn), of een vrijetijdsbesteding zijn (Hyves).