Contact

Workflow

Bij het gebruik van een applicatie zal het vaak zo zijn dat er een taak uitgevoerd moet worden. Dit kan simpel zijn, zoals het aanpassen van een schrijffout op een pagina, of ingewikkeld, zoals het aanmaken van een nieuwe klant binnen een facturatiesysteem.

In alle gevallen is er sprake van een workflow. Dit is een aantal stappen dat door de gebruiker in een bepaalde volgorde doorlopen wordt om de taak uit te voeren.

Bij het aanpassen van de schrijffout betreft het een simpele workflow. Er is maar een gebruiker die inlogt, de juiste pagina opzoekt, een aanpassing doet en weer uitlogt.

Het aanmaken van een klant is een stuk ingewikkelder. Hierbij zal er waarschijnlijk sprake zijn van meerdere processen die tegelijk of asynchroon verlopen. De nieuwe klant dient een verzoek in, een verantwoordelijke moet geattendeerd worden op dit verzoek. Tegelijkertijd moet de klant wellicht schriftelijk een bevestiging opsturen. De nieuwe klant wordt in het systeem gezet, maar kan pas actief worden gemaakt als de postkamer de schriftelijke bevestiging aan de systeembeheerder heeft doorgegeven.

Om systemen zo soepel mogelijk te laten functioneren, wordt de workflow zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht. Hierbij wordt gelet op de partijen die bij een proces betrokken zijn, wanneer informatie nodig en wat de beste manier is om processen op elkaar aan te laten sluiten.